Jokaisessa rakennuksessa on talotekniikkaa, joka koostuu erilaisista teknisistä järjestelmistä, kuten LVI-tekniikasta. LVI-järjestelmiä tarvitaan rakennuksen monien tärke